Over DeKBF

Patricia van Gelderen


 • (KINDER)BEKKENFYSIOTHERAPEUT • 


Na in 1992 te zijn afgestudeerd als fysiotherapeut, ben ik vanaf 2007 geregistreerd bekkenfysiotherapeut en heb ik in 2010 mijn Mastertitel behaald.


Ik ben in Almere begonnen met kinderbekkenfysiotherapie (DeKBF) en heb van daar uit mijn praktijk opgebouwd naar meerdere locaties om ook volwassenen te begeleiden.  

 Omdat Almere zo'n uitgestrekte gemeente is, heeft zorgaanbod op meerdere locaties unieke meerwaarde.


DeBekkenfysiotherapeut komt naar u toe!  


DeKBF werkt samen met huisartsen, specialisten, verloskundigen en collega fysiotherapeuten voor een nog betere zorg. Daarbij zijn maatwerk en innovatie de kernbegrippen. Evidence based en gecertificeerde zorg altijd voor u beschikbaar.